Zamek w Sztumie, majestatyczna warownia wzniesiona w stylu gotyckim przez zakon krzyżacki w XIV wieku, kryje w sobie bogatą historię i tajemnice minionych epok. Położony strategicznie na wzgórzu, zamek pełnił kluczową rolę w obronie tych ziem i był świadkiem licznych konfliktów i przemian społecznych na przestrzeni wieków.   

Jego budowa była owocem działań księcia austriackiego Albrechta III Długowłosego. Początkowo pełniący funkcję siedziby wójta krzyżackiego zamek był świadkiem licznych zmian własności i konfliktów zbrojnych. Po bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku został czasowo przejęty przez wojska polskie, lecz szybko wrócił w ręce Krzyżaków. W kolejnych wiekach, jako siedziba polskich starostów, znalazł się w centrum wydarzeń toczących się na tych ziemiach, szczególnie w okresie wojen polsko-szwedzkich XVII wieku.

Echa potopu szwedzkiego w latach 1655–1660 odcisnęły się na zamku, który doznał znaczących zniszczeń. W wyniku I rozbioru Polski w 1772 roku zamek został częściowo rozebrany i zaadaptowany na cele administracyjne pruskie. W XIX wieku, po przeprowadzonych badaniach architektonicznych, częściowa przebudowa oraz adaptacja na różne cele stały się nieuniknione.

Po II wojnie światowej, zamek pełnił funkcje sądowe i muzealne. Obecnie, od 2017 roku, jako siedziba oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku, kontynuuje swoją historię jako ważne miejsce kultury i dziedzictwa, przyciągając turystów i badaczy z całego świata.

Na stronie muzeum https://zamek.sztum.pl/ znajdziemy aktualne informacje o godzinach otwarcia, cenach i wystawach. Dostępne jest zwiedzanie z audioprzewodnikiem, są też organizowane lekcje muzealne, można wynajmować sale.

0 Shares:
You May Also Like
Czytaj dalej

Zamek w Zaklikowie

Jakby nie patrzeć, to nic dziwnego, że zamek jest niedostępny - kiedyś każdy miał być nie do zdobycia. Ten zamek to posiadłość prywatna, zamknięta, ale siłą rzeczy wkomponowana w pejzaż nad zalewem w Zaklikowie.
Czytaj dalej