Zamek w Rawie Mazowieckiej, prawdopodobnie wzniesiony przez Siemowita III w celu wzmocnienia obronności południowo-zachodniego odcinka pogranicza księstwa mazowieckiego, odgrywał istotną rolę w historii regionu. W początkowym okresie funkcjonowania, miasto wraz z gotyckim zamkiem należały do księstwa czerskiego, następnie płockiego, a od połowy XV wieku stanowiły siedzibę samodzielnego księstwa rawskiego

Zamek pierwotnie został wzniesiony na sztucznie usypanym wzgórzu, na planie regularnego czworoboku o wymiarach 64×66 metrów. Wzdłuż północnej kurtyny murów znajdował się reprezentacyjny pałac książęcy, dwukondygnacyjny, który prawdopodobnie mieścił apartamenty mieszkalne i gościnne, skarbiec i kaplicę. W południowo-zachodniej części założenia wznosiła się ośmiokątna wieża główna pełniąca funkcję więzienia i osłaniająca podejście do bramy. Całość otaczał wysoki, 10-metrowy mur. Czworoboczną, trzykondygnacyjną wieżę bramną, poprzedzoną rozbudowanym później przedbramiem, umieszczono w centralnej części kurtyny południowej, naprzeciwko pałacu. Do niej prowadził drewniany most zwodzony przewieszony nad otaczającą cały zespół obronny fosą.

W 1462 roku, po śmierci ostatniego przedstawiciela tutejszej linii Piastów, Władysława II, księstwo rawskie zostało przyłączone do Królestwa Polskiego. W 1507 roku zamek został zniszczony przez wielki pożar, ale już dwa lata później rozpoczął się remont połączony z modernizacją warowni, w wyniku którego podwyższono mury obwodowe wraz z wieżą oraz ufortyfikowano całe założenie.

W drugiej połowie XVI wieku, wskutek intensywnego rozwoju technik wojennych, zamek stracił znaczenie jako warownia obronna i stał się miejscem odosobnienia dla znanych więźniów, takich jak arcybiskup Rygi Krzysztof Meklemburski czy Karol Gyllenhjelm, nieślubny syn króla Szwecji Karola IX. Po wyjściu Szwedów z Rawy zamek stopniowo popadał w ruinę. W końcu na polecenie władz pruskich rozpoczęto jego rozbiórkę w celu pozyskania materiału budowlanego dla innych inwestycji miejskich. Przerwano ją w 1820 roku, ale większość murów zamku wówczas już nie istniała. W latach 1954-58 przeprowadzono prace konserwatorskie, których efekty możemy dziś oglądać w postaci odrestaurowanej wieży oraz fragmentów murów.

Aktualnie w wieży znajduje się oddział Muzeum Ziem Rawskich — niewielka wystawa poświęcona historii miasta i warowni. Wejście na teren ruin jest darmowe, natomiast do muzeum obowiązuje opłata. Wieża jest otwarta tylko latem, w weekendy. Przed wybraniem się tam polecamy sprawdzić aktualne dane na temat godzin zwiedzania.

0 Shares:
You May Also Like
Czytaj dalej

Zamek w Zaklikowie

Jakby nie patrzeć, to nic dziwnego, że zamek jest niedostępny - kiedyś każdy miał być nie do zdobycia. Ten zamek to posiadłość prywatna, zamknięta, ale siłą rzeczy wkomponowana w pejzaż nad zalewem w Zaklikowie.
Czytaj dalej